Projekt

TeemaPuhveti valik.(Söögi valik)
Eesmärk: Eesmärk on saavutada puhvetis suurem valikuvõimalus. Uurida kas teistele ka sobib et meil oleks suurem valik puvetis nt igasuguseid komme ning nätse jne. Probleemi lahendamiseks viin läbi küsitluse.
Valim: Küsime Pärnu Vanalinna Põhikooli 5.-9. klasside õpilaste ning töötajate käest.
Ajakava:

  • 30. okt - projekti teema ja valimi fikseerimine;
  • 13. nov - küsitlus valmis
  • 30. nov - küsitluse läbiviimine
  • 11. dets - projekti kokkuvõte, analüüs ja ettepanekud.
Küsitlus:
https://goo.gl/forms/IHLeVYJfxVLUi8I43

Küsitluse analüüs
1. Minu küsitlusele vastasid kümme inimest ja nendest kümnest olid kümme inimest õpilast. Tänu sellele saame teha parema küsitluse just nimelt meie endi õpilaste jaoks.
Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Sinu roll koolis. Vastuste arv: 10 vastust.
2. Kümnest õpilasest vastasid 9 inimest mis klassis nad õpivad. 6 inimest õpivad 8.klassis, 1 inimene 5.klassis ja 2 inimest 7.klassis.
Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Mis klassis õpid?. Vastuste arv: 8 vastust.
3. Kümnest vastajast 8 õpilast arvasid et puhvet võiks olla hästi suur ning eraldatud eraldi puhveti jaoks. Kuid 1 inimene ei käi üldse puhvetis. Vastuste põhjal saame oletada ,et puhvetit on vaja liigutada ja suurendada.Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kas puhvet võiks olla hästi suur ning eraldatud koht?. Vastuste arv: 10 vastust.

4. Minu küsimusele :Hinda puhveti valikut: vastasid 3 inimest ,et on piisav nende jaoks. 6 inimest vastasid aga võiks olla rohkem vahest puhvetis valikut. 7 korda vastati ,et pole suur valik. Ning 3 korda arvati veel ,et üldse pole sööklas midagi.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Hinda puhveti toidu valikut. Vastuste arv: 10 vastust.
5. Minu küsitluses vastas 1 inimene et on väga halb. 1 inimene et on halvem kui normaalne. 1 inimene vastas et on normaalne. 3 vastust tuli keskmisele ning samuti ka 3 vastust heale. 1 inimene õnneks ka arvas et on väga hea.


Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kuidas hindad Puhveti toidu ning asutuse kokkuvõtvat kvaliteeti meie koolis. Vastuste arv: 10 vastust.
6. Minu küsimusele, mida tuleks kindlasti vahetada puhvetis, vastasid 6 inimest Sööki. Ning 4 inimest arvasid ka ,et on vaja muuta jooke
Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Mida on kindlasti vaja muuta puhvetis?. Vastuste arv: 10 vastust.
Kokkuvõte: Näidete põhjal ning ka oma vastuste põhjal saan öelda et enamusele ikkagi sobib puhveti valik aga pooltele ka ei sobi. Enamus tegid ka nalja küsimustes seega ei saa kõikide vastustega arvestada. Vastuste põhjal on näha ,et paljudele on muutus arukas mõte.

Ettepanekud:
1.Mina arvan et me peaks tegema omamoodi kampaania mis tooks kokku enamus õpilased kes on selle poolt ,et me peame midagi muutma sööklas. Kampaanias saaks anda lastele võimaluse ise välja anda menüü mida puvetis pakutaks. Kampaania jaoks peaks saama loa koolilt ning ka ,et puhvet oleks ise nõus sellise idee jõustamisega.
2. Kui kool ei oleks nõus siis teise ettepanekuna pakun välja tulla õpilastel ja õpetajatel kokku ja arutada kas oleks võimalik muuta puhveti valikut.
Kommentaarid

  1. Vormista viide küsitlusele korrektselt, 2, ja 3. küsimus on sisult samad. Misasi on "puhveti kvaliteet" (4. ja 5. küsimus)? Sõnasta see ümber. Lisa veel küsimusi, et selgitada mida konkreetselt puhvetis tuleks parandada - vaba vastusega küsimuste abil ei pruugi seda saada - lisa valikvastustega küsimusi. Erista vastajate küsimused valimi järgi.

    VastaKustuta
  2. Ettepanekud väga ebamäärased: "midagi lisada" ja "muuta natuke kvaliteetsemaks" pole piisavalt head ettepanekud mida saaks ellu viia.

    VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

Juku anekdoot

Minu vaheaeg